Domenjo Art Textil
Venda a l'engròs
ART TEXTIL

Pintures

Classique Arasilk Alter EgoDeco RecoTexKits Complements

Pintures
Diferència entre pintura i tint

Pintures

La diferència fonamental entre pintura (Arasik i Tex) i tint (Classique i Alter Ego) és la seva composició ja que les pintures estàn fetes a base de partícules grans i insolvents (pigments aglutinats) i els tints estàn fets a base de partícules petites i solvents. Amb tpts dos es pot pintar amb pinzell i amb totes les tècniques de pintura tèxtil. Si el que volem és tenyir farem servir tint.

La pintura es fixa amb la planxa i el tint es fixa al vapor. Serà després de fixar el color quan veurem les diferències més òbvies.

La pintura es queda a la part exterior donant inevitablement certa rigidesa al teixit, mentre que el tint s'integra químicament al teixit. Color i teixit passen a ser la mateixa cosa perquè les molècules s'uneixen respectant la textura i caiguda de la seda. El color absorbeix la llum sense reflectir-la donant intensitat i lluminositat als colors alhora que resistència a la llum i al rentat.

Pintures

Classique Arasilk Alter EgoDeco RecoTexKits Complements